Wyniki Konkursu 2015

W pierwszej edycji naszego konkursu wzięło udział 87 młodych poetów z 39 miast. Większość zgłoszeń nadeszła z Polski, ale nie zabrakło uczestników z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Włoch i licznej reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Uczestnicy nadesłali 284 wiersze. Utwory reprezetują szerokie spektrum zainteresowania młodzieży, charakteryzują się odkrywaniem nowych tematów i form wypowiedzi np rap. Łączy je świeżość, wrażliwość i entuzjazm
w operowaniu słowem i formą.

Zapraszamy do uczestnictwa w tworzeniu strony Facebook poświęconej wydarzeniom związanym z Renią Spiegel.

Jury w składzie: 
Prof. Anna Frajlich – przewodnicząca, Nowy Jork
Anna Nasiłowska, Warszawa
Elżbieta Bortkiewicz, Madryt
Yoram Gross, Sydney

W kategorii do lat 14-stu jury przyznało nagrody: 

I. Bianka Gosk – Nowy Jork
II. Robert Kondzior - Nowy Jork, i Kasper Kwiatkowski – Klikuszowa
III. Elena Pasquiariello - Włochy

Jury przyznało specjalne wyróżnienie dla PSD im. Henryka Sienkiewicza na Brooklinie
w Nowym Jorku. 

W kategorii młodzieży powyżej lat 14-stu: 

I. Julia Mika - Bytom
II. Zuzanna Łabanowska - Suwałki
III. Maciej Henryk Modzelewski – Białobrzegi i Katarzyna Wardzyńska - Olsztyn

Specjalne wyróżnienie jury przyznało dla Ewy Kasiarz z Raby Wyżnej i Mariusza Białkowskiego z Lubania. 

Specjalną nagrodę Reni Spiegel otrzymuje Aleksandra Baniak z Uścia Gorlickiego. 

Nagrody pieniężne w wysokości 300 ZŁP dla zdobywców pierwszych miejsc i nagrody rzeczowe dla wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych ufundowane przez firmę Inglot, zostaną przyznane oficjalnie 26 Stycznia 2016 podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Holocaustu w Przemyślu. 

Nagrodzone i wyróżnione wiersze będziemy publikować na naszej stronie internetowej i na portalach zainteresowanych polską poezją. Dziękujemy wszystkim za tak liczny udział
w konkursie i gratulujemy zwycięzcom.  Proszę zaglądać na naszą stronę regularnie po nowe informacje. 

Fundacja Reni Spiegel organizuje Konkurs Poetycki imienia Reni Spiegel dla młodzieży polsko-języcznej z całego świata. Konkurs adresowany jest do młodzieży która nie ukończyła 20 lat.

Jury złożone z literatów, przedstawicieli trzech kontynentów wybiera zwycięzców którzy zostają nagrodzeni w trzech kategoriach:

  • Młodzież do lat 14
  • Młodzież do lat 20
  • Oryginalność utworu - Nagroda Reni Spiegel